NIDM » Talentcentrum » Soutěže » Dějepisná olympiáda »

Výsledky a zprávy o proběhlých ročnících

Ústřední kolo 43. ročníku Dějepisné olympiády proběhlo 26.-30. května 2014 v Ostravě. Zúčastnilo se ho 30 nejlepších studentů ze všech krajů České republiky. Děkujeme všem, kdo se podíleli na podpoře a organizaci ústředního kola, za jejich čas…