NIDM » Talentcentrum » Soutěže » Dějepisná olympiáda » Zadání a správné řešení, vzorové písemné práce »

39. ročník 2009-2010

Test byl součástí programu celostátního kola Dějepisné olympiády, které se konalo ve dnech 24. - 28. 5. 2010 v Brně.
Celostátní kolo se konalo ve dnech 24. - 28. 5. 2010 v Brně.
Celostátní kolo se konalo ve dnech 24. - 28. 5. 2010 v Brně.
Krajská kola probíhala ve dnech 7. a 8. 4. 2010.
Okresní kola probíhala ve dnech 26. - 27. 1. 2010.
Krajská kola probíhala ve dnech 7. a 8. 4. 2010.
Okresní kola probíhala ve dnech 26. - 27. 1. 2010.
Školní kola probíhala v období od 23. 11. do 7. 12. 2009.
Školní kola probíhala v termínu od 23. 11. do 7. 12. 2009.