Talentcentrum

Okresní kolo Dějepisné olympiády 2012-13 - zadání

Zadání okresních kol DO 42. ročníku; tematické zaměření ročníku: „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ - s využitím vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) a Jazyk a jazyková kultura (Český jazyk a literatura)

Soubor ve formátu Microsoft Word ke stažení:
DO%2BOK%2B2012-2013_zadani_1.doc