NIDM » Talentcentrum » Soutěže » Dějepisná olympiáda » Zadání a správné řešení, vzorové písemné práce »

43. ročník 2013-2014

Řešení testu ústředního kola 43. ročníku Dějepisné olympiády - školní rok 2013-14.
Zadání testu ústředního kola 43. ročníku Dějepisné olympiády ve školním roce 2013/2014. Tematické zaměření ročníku: „Město v proměnách času“.
Řešení krajského kola 43. ročníku Dějepisné olympiády - školní rok 2013-14.
Zadání krajského kola 43. ročníku Dějepisné olympiády ve školním roce 2013/2014. Tematické zaměření ročníku: „Město v proměnách času“.
Řešení okresního kola 43. ročníku Dějepisné olympiády - školní rok 2013-14.
Zadání okresního kola 43. ročníku Dějepisné olympiády ve školním roce 2013/2014. Tematické zaměření ročníku: „Město v proměnách času“.
Řešení školního kola 43. ročníku Dějepisné olympiády - školní rok 2013-14.
Zadání školního kola 43. ročníku Dějepisné olympiády ve školním roce 2013/2014. Tematické zaměření ročníku: „Město v proměnách času“.