Literární, historická a fotografická soutěž Daniel

 

Národní institut dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze a Památníkem Terezín a Muzeem romské kultury v Brně Literární a historickou soutěž DANIEL.

Soutěž byla založena v roce 2004 a je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Smyslem soutěže je přilákat mladé lidi k tématům holocaust, multikulturalita, xenofobie tak, aby se sami zamysleli a dokázali si na ně vytvořit vlastní názor. 

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích literárních a ve dvou kategoriích historických a je jednokolová - čili vítěz nikam nepostupuje. I. kategorie soutěže je určena pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, II. kategorie pro 1. – 4. ročníky SŠ.

Ve školním roce 2012/2013 můžete na výše uvedená témata už potřetí soutěžit také v oboru fotografie. Aktuální propozice ke všem oborům soutěže najdete pod ikonou O soutěži.

 NIDM » Talentcentrum » Soutěže »

Literární, historická a fotografická soutěž Daniel