Národní institut pro další vzdělávání

Talentcentrum

Otevření elektronické přihlášky SOČ

Elektronická přihláška pro aktuální 35. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost je otevřena na http://soc.nidm.cz/prihlaska. Heslo pro vstup dostane soutěžící obratem po zadání své e-mailové adresy. Hesla pro školní garanty se každý rok mění a garant soutěže na škole je dostane po přihlášení prvního žáka školy, který uvedl jeho e-mailovou adresu v přihlášce do soutěže (v kolonce garant školního kola). Hesla pro okresní a krajské garanty se nemění. Pokud se ovšem změnila Vaše e-mailová adresa, nebo jste heslo zapomněli, napište si tajemnici soutěže (mirka.fatkova@nidm.cz) a bude Vám zasláno  heslo nové. Součástí přihlášky je nápověda. Další podrobnou nápovědu naleznete na těchto stránkách a rovněž na stránce soutěže www.soc.cz.

Více informací:
www.soc.cz