Talentcentrum

Právo autorské a průmyslové

JUDr. Jiří Pleva je autorem "rychlokurzu" do práv autorských a průmyslových. Metodický materiál je určen pro autory prací SOČ, zpracovatele, konzultanty a další. Poskytuje základní orentaci v autorském právu.

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení:
rycholkurs-prava-autorska-a-prumyslova.pdf