Národní institut pro další vzdělávání

Talentcentrum

Výběr nejlepších odborných prací středoškolských studentů, kteří budou reprezentovat Českou republiku na zahraničních soutěžích

V prostorách Národního informačního centra pro mládež se v pátek 4. října konal výběr nejlepších středoškolských odborných prací, které budou reprezentovat soutěž SOČ a Českou republiku v roce 2014 na zahraničních soutěžích. Práce byly navržené odbornými hodnotitelskými komisemi na Celostátní přehlídce SOČ v červnu 2013 v Brně. Z téměř 300 soutěžních prací bylo vybráno 15 nejzajímavějších do širší nominace.

Na soutěž Středoškolská odborná činnost navazuje několik zahraničních soutěží. Nejdůležitější z nich jsou soutěž Intel ISEF, která se bude konat v květnu 2014 v Los Angeles v USA, a soutěž Evropské unie pro mladé vědce EUCYS, jejíž jubilejní 25. ročník hostila Česká republika v září 2013 v Praze. Práce vybírala třináctičlenná odborná hodnotící komise, jejímž předsedou byl prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. z Univerzity Pardubice a dalšími členy pracovníci Akademie věd ČR a vysokoškolští učitelé.

Studenti si pro prezentaci připravili postery, případně sestavené modely a další zařízení, a svou práci pak představovali jednotlivým členům komise. Ti hodnotili nejen její odbornou stránku, ale také způsob prezentace studentem, zpracování a vypovídací hodnotu posteru a v neposlední řadě schopnost studenta komunikovat v anglickém jazyce, která je pro účast na mezinárodních soutěžích taktéž klíčová. Dalšími kritérii pro výběr pak byl věk, jehož horní hranice je na některých soutěžích striktně stanovena, a také umístění studenta v celostátní soutěži.

V níže uvedené tabulce je přehled vybraných studentů a soutěží, na kterých budou Českou republiku zastupovat:

 

Jméno a příjmení

Škola

Název soutěžní práce

Zahraniční soutěž

Ondřej Brunn

Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše, Brno

Elektronová litografie

Swiss Talent Forum

Jan Hrabovský

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku

Swiss Talent Forum

Robin Kryštůfek

Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4

Syntéza nových metallakarboranových inhibitorů HIV-1 proteasy

INTEL ISEF, USA

Michael Bátrla

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka u Brna

Nové materiály pro organickou fotovoltaiku

INTEL ISEF, USA

Hoang Diep Do

Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram

Studie molekulárních markerů pro účely DNA Barcodingu a fylogenezi Juncaceae

IWRW

Magdalena Holcová

Gymnázium Botičská, Praha 2

Možnosti moderních zobrazovacích metod ve studiu postmortálních procesů u dírkovců (foraminifera)

EUCYS

Jiří Bufka, Anna Vaňková

Gymnázium Cheb

Mineralogický průzkum na území Ašska a Chebska

Náhradník IWRW

Matěj Sklenář

SPŠ chemická, Brno

Využití nanotechnologií jako moderních nástrojů v léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny bakterií

EUCYS

Zdeněk Bouša

Gymnázium Brno-Řečkovice

Dynamické řízení průjezdu dopravním omezením

Milset

Marek Novák

Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

CISMON – Monitor vitálních funkcí s dlouhodobým záznamem s mikrokontrolery PIC

INTEL ISEF, USA (náhradník EUCYS)

Vojtěch Boček

SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1

LORRIS TOOLBOX Sada nástrojů pro vývoj a řízení robotů

EUCYS
(náhradník INTEL ISEF)

Praha, 7. 10. 2013

 

Marek Novák

 

Více informací: