Národní institut pro další vzdělávání

Talentcentrum

Známe vítěze 35. Celostátní přehlídky SOČ

Jihomoravský kraj hostil 35. Celostátní přehlídku Středoškolské odborné činnosti

V neděli 16. června byly slavnostně vyhlášeny výsledky 35. ročníku Středoškolské odborné činnosti a předány ceny autorům nejlepších odborných prací v Rotundě brněnského výstaviště. Téměř 300 soutěžících přijelo do Brna obhajovat své projekty v 18 soutěžních oborech, které zahrnují všechny vědní oblasti – přírodovědné, technické a humanitní. Porotci z vysokých a středních škol, pracovišť akademie věd a z praxe, kterých bylo téměř 90, se již dva týdny před zahájením přehlídky seznamovali s pracemi v elektronické databázi. V Brně měli ještě čas v rámci příslušné poroty nad pracemi diskutovat a pak už nastal den obhajob. Studenti představovali své projekty, odpovídali na otázky poroty a také na otázky z auditoria. Obhajoby byly zakončené besedou, která je příležitostí dozvědět se, jak soutěžící hodnotili obhajoby, co se jim na soutěži líbilo, k čemu mají připomínky. Soutěžní den byl stejně jako loni doplněn o prezentace projektů na posterech, která měla sloužit především většímu otevření soutěže veřejnosti, ale uvítali ji i soutěžící, kteří v průběhu vlastních obhajob neměli možnost poslechnout si prezentace z jiných oborů. A tak se aula a foyer Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde se soutěž konala, změnily ve  výstavní prostor plný zajímavých projektů.

Celkově se letošního ročníku soutěže, přestože klesá počet žáků středních škol, zúčastnilo o několik desítek soutěžících více než loni. Navíc úroveň soutěžních prací byla téměř ve všech soutěžních oborech hodnocena na závěrečné poradě předsedy soutěžních porot jako výrazně vyšší než v loňském ročníku.

Celostátní přehlídka se letos vydařila. Velkou zásluhu na tom má Jihomoravský kraj, který soutěž velkoryse finančně podpořil, dále pracovníci Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, učitelé a žáci Gymnázia Brno-Řečkovice a Gymnázia Brno, Tř. Kpt. Jaroše, kteří zajistili výborné zázemí pro soutěžící a členy porot a připravili zajímavý doprovodný program.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme Jihomoravskému kraji  za podporu soutěže Středoškolská odborná činnost.

Výsledky celostátní přehlídky SOČ naleznete v členění podle oborů a podle krajů na www.soc.cz.

Více informací:
http://www.soc.cz/novinky